Oprichten van nieuwe scholen wordt makkelijker?

Staatsecretaris Dekker heeft een brief gestuurd aan de Tweede kamer (ref. 781413) waarin hij stelt dat er meer ruimte moet komen om nieuwe scholen op te richten. Hij wil daartoe acties ondernemen omdat het volgens hem nu zeer moeilijk is om nieuwe scholen op te richten.

De brief van de staatssecretaris is me uit het hart gegrepen. Ik ben een scholenbouwer, de laatste jaren heb ik regelmatig een school opgericht die is toegetreden tot het stelsel. Alle in de brief genoemde belemmeringen ben ik tegengekomen.  Toch zijn er ook nu voor veel belemmeringen ook nu al wel oplossingen.

Ik geef één voorbeeld: bij een VO school  (Orion Lyceum Breda, een Pleion school) waar de stichtingsnorm 357,5 leerling was. Dat aantal moest worden bereikt na 6 jaar. Daar kwamen niet aan. Maar dit is toch opgelost:  via een uitzondering op de wetgeving is er extra subsidie gekomen, mochten we langer bestaan. Daarna is de school opgenomen in een groter geheel, maar wel met eigen identiteit, eigen naam, eigen locatie. De buitenwereld ziet deze school nog steeds als zelfstandig. 357,5 leerlingen zal niet gehaald worden, dat was en is niet de bedoeling.

Jammer is dat de brief uitsluitend gaat over het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.

Het HBO zit echt ‘op slot’. In 2010 heb ik in het HBO een school opgericht, dat is gelukt, de school is toegetreden tot het stelsel, maar dat was een zeer moeizaam traject en nu bijna niet meer mogelijk. Dat is jammer want de huidige hogescholen pakken onvoldoende initiatieven voor innovatie, kiezen voor het bekende.

In het MBO is het oprichten van een school veel eenvoudiger. In 2012, 2014 en dit jaar heb ik zelf nieuwe (particuliere) erkende scholen opgericht. Ook allen toegelaten tot het stelsel.  De route is simpeler en men krijgt terecht gemakkelijker de kans. Echter: ik denk dat de dynamiek in het mbo de laatste jaren de grootste belemmering is om te beginnen met nieuwe scholen. En met weer nieuwe kwalificatiedossiers  ligt de komende jaren de focus op het goede organiseren van het primaire BOL-proces  en geen ongelukken maken.

Kortom: prima initiatief van de staatssecretaris en de keuze voor scenario 3.

Nu het HBO nog en meer lef mbt het MBO !