Volwassenenonderwijs in de aandacht

Korte lezing over volwassenenonderwijs in Gemeente Breda krijgt veel bijval

In de vergadering van de commissie Maatschappij van de gemeente Breda is ruim aandacht geschonken aan volwassenonderwijs én aan Techniek-MBO.

Dit naar aanleiding van de Strategische onderwijsagenda die de stad Breda aan het maken is voor de periode 2015-2019.

Een van de bestuurders van Techniek-MBO, Toon Kloet, hield een betoog met als essentie dat er meer en beter plaats zou kunnen zijn voor Volwasseneneducatie in een grote gemeente als Breda.

Het betoog is hier te downloaden en te zien op de site van de gemeente Breda bij de commissie Maatschappij.

Opvallend was het grote aantal positief ingestelde vragen na afloop. Eigenlijk konden alle bijna voltallig aanwezige commissieleden en raadsleden zich hierin vinden.

De samenvatting: Samenvatting mbt Strategische onderwijsagenda Breda

Volwassenenonderwijs is hot en verdient ook politiek meer aandacht !