Samenwerking is in onze maatschappij steeds noodzakelijker. Soms leidt dat zelfs tot fusie.

Samenwerking staat hoog op de lijst van oplossingen voor bestaande problemen en kan een goed middel zijn om te komen tot een innovatieve eigentijdse en moderne school.
Je kunt het vaak niet meer alleen !

Enkele voorbeelden:

  • 2016             Commissaris met fusie van twee wooncorporaties in portefeuille.
  • 2011-2014   Besturenfusie van een zeer vernieuwende school in het voorgezet onderwijs met een ander bestuur. Later (2016) wordt dit een vervolgd in een instellingenfusie. Een uitstekende oplossing om continuïteit te borgen van één school en het onderwijspallet in de regio breder te maken. Rol: medeinitiator, bestuursvoorzitter en aansturing fusietraject.
  • 2007             Een eerste aanzet gegeven voor een verticaal fusietraject. Een brede scholengemeenschap in het voortgezet onderwijs tezamen met een scholengroep in het primair onderwijs. Een uitstekende oplossing om samen goede stappen te kunnen zetten ! Rol: initiatiefnemer, rector
  • 1999-2001   Fusie van vier opleidingen tot één nieuwe academie. Alle onderwijs in ICT van de betreffende Hogeschool in één hand, bij één academie. Een uitstekende oplossing voor meer innovatie en synergie ! Resultaten zijn o.a. een forse studentengroei en zeer hoge rankings in de kwalteitsonderzoeken. Rol: manager
  • 1996             Fusie Rijks- en gemeentepolitie, aandachtsgebied/rol: informatieplanning
  • 1995             Fusie Gezinsverzorgingsinstellingen, aandachtgebied/rol: informatiemanagement

Fusiebegeleiding wenselijk? Neem contact op !

 

toonkloet