Met ‘in control’ brengen bedoel ik de organisatie beheersbaar maken en houden.

Het gaat dan om diverse aspectgebieden. Bijvoorbeeld ervoor zorgen:

  • dat de school kan voldoen aan de wet- en regelgeving;
  • de risico’s in kaart heeft en kan beheersen;
  • een goed inzicht en beheersing heeft van het functie- en loongebouw en
  • een goed zicht heeft op de te verwachten instroom aan leerlingen/studenten, weet hoe dat te beïnvloeden is, de consequenties overziet en adequaat kan handelen als die instroom afwijkt.

‘In control’ betekent in de eerste plaats ‘de basis op orde’. Alle standaard processen van de school moeten beheersbaar en stuurbaar worden gemaakt. Een integrale aanpak is daarvoor nodig. Met als belangrijkste kader de personele situatie, de financiën en de te verwachten instroom, uitstroom,  inkomsten en de verplichtingen.

Belangrijkste referenties mbt ‘in control’ brengen:

  • 2013-2014  Pariculier onderwijs (mbo en hbo):  Opleidingshuys e.a
  • 2012-2013  Voortgezet onderwijs:                         Orion Lyceum
  • 2007-2009 Voortgezet onderwijs:                         RSH Hoeksche Waard
  • 2005            Hoger onderwijs:                                 Opleiding Communicatie en Multimedia Design

In deze vier voorbeelden was er telkenmale sprake van ernstige problemen betreffende instroom én financiën én inspectie én risicobeheersing. En vaak ook nog op andere terreinen, zoals ICT, innovatie of verplichtingen. ‘In control’ brengen was hard nodig.

Telkenmale is de betreffende school in relatief korte tijd goed op de rails gezet, ‘in control’ gebracht. Innovatieve oplossingen hebben ertoe geleid dat de betreffende school met een solide basis in relatief rustig vaarwater een mooie toekomst voor zich heeft.