Inspectie van het Onderwijs: Voortgezet onderwijs

Eigentijds, vernieuwend onderwijs van zeer-zwak naar voldoende
Aangetroffen: Een recent oprichte zeer venieuwende school voor Havo-VWO.  De school is er slecht aan toe.
De Inspectie van het Onderwijs geeft als oordeel: zeer zwakke school. Dat geldt voor beide afdelingen op bijna alle criteria.
Resultaat:      Na circa 1,5 jaar scoort de school bij het Inspectiebezoek (2013) op alle criteria voldoende.
Het gaat goed met de school: flinke groei in instroom, goede resultaten,  ‘in control’ en er komt nieuwbouw.
Rol:            Voorzitter bestuur
Meer weten?      IvhO Voortgezet onderwijs

Streekschool van zeer-zwak naar voldoende
Aangetroffen: Een grote openbare scholengemeenschap met twee locaties, VMBO, Havo, VWO, Gymnasium, 1800 leerlingen.
De Inspectie van het Onderwijs geeft als oordeel: ‘zeer zwakke’ school. Dat geldt voor alle afdelingen.
Resultaat:     Veranderplan ontwikkeld en uitgevoerd. School is ‘opgeschud’, vele verbeteringen worden doorgevoerd.
Bij het Inspectiebezoek na één jaar scoort de school op bijna alle criteria voldoende.
Het VMBO blijft nog een jaar ‘zwak’, havo en VWO gaan naar ‘voldoende’ oordeel.
Rol:           Rector en locatiedirecteur Havo/VWO
Meer Weten? IvhO Voortgezet onderwijs

NVAO: Hoger Beroeps Onderwijs (HBO)

Kwaliteit.
Het draait in het onderwijs om kwaliteit. Kwaliteitssystemen, borgingsmechanismen, audits zijn vaak door Toon opgezet, uitgevoerd en/of aangestuurd.
En natuurlijk accreditaties! Enkele referenties betreffende accreditaties zijn:

  • 2011: Hogeschool SDO wordt na een fors traject een officieël erkende Hogeschool. Zowel de NVAO, de Inspectie van het Onderwijs oordelen positief. Het ministerie van OCW besluit SDO per 1 augustus 2011 tot een officiële hogeschool te benoemen, met één croho-bachelor opleiding: Bedrijfskunde. Later komen er vijf associate degrees bij.
  • 2009/2010 Bouw en succesvolle aanvraag van diverse opleidingen, met name in de techniek. Concreet: de opleidingen van begin af aan ontworpen en per opleiding een zogeheten Toets Nieuwe Opleiding (TNO) met succes ingediend.
  • 2009/2010 Medeontwikkeling van een systeem van instellingsgewijze accreditatie.
  • 2007 Bouwen van de opleiding Communicatie-deeltijd voor Avans. Daarna een succesvolle accreditatie en werving. De essentie is vervolgens overgedragen aan de voltijd.
  • 1996/1997 Drie engelstalige Masteropleidingen gemaakt, licentie aangevraagd en gekregen. In samenwerking met DeMontfortUniversity (te Leicester, Conventry en Milton Keynes). De opleidingen opgezet, succesvolle werving van studenten en vervolgens de uitvoering gecoördineerd.
  • 1994/1995 Voor de opleidingsn Bedrijfseconomie en Bedrijfskundige Informatica zijn Accreditaties / Toets Bestaande Opleidingen succesvol georganiseerd. Rapporten geschreven.
Inspectie van het Onderwijs: Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)
Crebo’s
2016-     Oprichting (particuliere) scholen.  Audits t.b.v Inspectieonderzoeken. Voorbereiding onderzoek Inspectie van het Onderwijs.

2015      Regievoering bij de opheffing van een MBO-instelling.

2014      Voor een net nieuw opgerichte school zijn zes nieuwe crebo’s (opleidingen) gemaakt, aangevraagd en verkregen. De crebo’s zijn getoetst door de Inspectie van het Onderwijs, waarna DUO het ministerie van OCW positief heeft geadviseerd. De school heeft de toestemming de opleidingen uit te voeren. De opleidingen betreffen de domeinen Handel, Commercie en Logistiek

2011-2014 Contactpersoon voor de Inspectie van het Onderwijs voor een MBO-instelling. Onafhankelijk organiseren van de Inspectieonderzoeken.

2010-2012 Maar liefst 68 crebo’s (opleidingen) zijn gemaakt, aangevraagd en verkregen. Voor een deel betrof dit omzettingen van mbo-opleidingen vanuit een andere verouderd system (de z.g. 10000-opleidingen) naar moderne competentie en/of beroepsgerichte opleidingen. Voor een deel (ongeveer de helft) betrof dit nieuwe opleidingen. Met name in de domeinen: Techniek, Vervoer, Veiligheid, Handel en Logistiek.