Wie is Toon Kloet ?

Onderwijsmaker, bestuurder, directeur, manager, docent.

Visie, vernieuwend, verbindend.

Ik werk reeds vele jaren met plezier, inzet en toewijding in en om het onderwijs, in vele rollen.
Daarbij heb ik een veelheid aan ervaringen in nagenoeg alle onderwijssectoren en onderwijsvormen verkregen. Zo zijn schoolfinanciën, schoolhuisvesting, oprichten van scholen, fusietrajecten, accreditaties, ict, onderwijs en ict, kwaliteitsbeleid, keuze en invoering van onderwijsmodellen, ‘in control’ brengen en houden van scholen, omgaan met krimp, maatwerk en bedrijfsmatig werken zeer vertrouwde topics.

Een oplossing voor elke onderwijs uitdaging !
Een groot netwerk en maatschappelijke betrokkenheid.

Voorbeelden van recente opdrachten, 2015-2018

 • Bestuurder en oprichter Onderwijs Coöperatie Nederland u.a. Zie: http://www.onderwijscooperatie.works
 • Directeur en oprichter TOAV b.v. Zie: http://www.toav.nl
 • Docent Informatica Voortgezet onderwijs, Havo, VWO
 • Begeleiding aanvraag en oprichting van scholen in het primair onderwijs
 • Begeleiding oprichting school in het Hoger onderwijs
 • Ontwikkelaar informaticaonderwijs VO
 • Regievoering herontwikkeling ICT onderwijs voor een MBO-school
 • Adviesrol voor leden van de VO-raad. Gesprekspartner voor schoolleiders
 • Vice-voorzitter Wooncorporatie Woonvizier
 • Adviseur Mediawijsheid / digitale geletterdheid
 • Oprichting en besturing nieuwe school: Techniek-mbo. Zie: http://www.techniek-mbo.works.
 • Opzet erkende Hbo-opleidingen en erkende Mbo-opleidingen
 • Fusie-advies en fusiebegeleiding in het onderwijs
 • Advies en begeleiding bij opzet brede school en integraal kindcentrum (IKC)
 • Proefaccreditaties, audits en training ter voorbereiding kwaliteitsonderzoek Inspectie van het Onderwijs
 • Regievoering project MBO2016. Voor een Mbo-school zijn 27 opleidingen opnieuw vormgegeven, aangepast aan de nieuwe kwalificatiedossiers. De vernieuwde opleidingen zijn succesvol ingevoerd.
 • Verzorging van de aanvraag van mbo crebolicenties voor diverse (particuliere) scholen. Helemaal vanaf het begin of vanuit een al bestaand traningsinstituut.
 • Analyse, advisering en planvorming betreffende de financiën van VO-scholen. Bijvoorbeeld krimp. Stand van zaken, mogelijkheden, hoe aan te pakken?
 • Oprichting en besturing Onderwijs Coöperatie Nederland u.a. Nieuw samenwerkingsverband met diverse initiatieven voor volwasseneducatie. Zie: http://www.onderwijscooperatie.works
 • Ontwikkeling procedures voor scholen. Deelnemersstatuut, OER, commissiereglementen, klachtenprocedure, kwaliteitshandboek, etc…
 • Advisering transitieplan voor een VO school. Hoe realiseert de school het strategisch plan de komende jaren en de transitie die daar voor nodig is
 • Coaching van schoolleiders / afdelingsmanagers
 • Stagebegeleiding, afstudeerbegeleiding, examinator, lid examencommissie
 • Regievoering beëindiging van een school / afdeling.


 • Hulp nodig?                  Toon helpt onder meer bij:

  Personalisering 2020 / 2032 Maatwerk
  School bedrijfsvoering Financiële doorlichting Coaching
  School oprichten Opleiding maken Digitale geletterdheid
  Borging Inspectie van het Onderwijs Mediawijsheid
  Advies in VO Strategisch HRM Passende oplossingen
  Visievorming Vernieuwing Verbinding

   Uw opdracht wordt deskundig, loyaal, betrouwbaar en met grote toewijding uitgevoerd. Op deze site is een selectie gemaakt, waarin een deel van mijn actuele kennis en ervaringen wordt weergegeven.
  Voor elk probleem, voor elke uitdaging is er een oplossing. Mogelijk via het uitgebreide netwerk.

Foto Toon 20160225

Wat anderen zeggen over Toon Kloet

Toon is een ervaren onderwijsbestuurder/manager. Kenmerkend in zijn aanpak is een overdachte en gefaseerde planmatige uitrol van activiteiten. Het complete plaatje, dat is iets dat eerst gemaakt moet worden. Integraal. Daarmee houdt Toon in gedachten goed rekening met de omgeving. Met ook voldoende tijd om te zien of ingezette veranderingen effect sorteren. Toon geeft leiding door zelf voldoende in de materie te staan. Hij neemt tijd om onderwerpen beet te pakken. Door het zelf te beheersen, is het daarmee goed uit te rollen naar de organisatie. Daarmee biedt Toon anderen ook ruimte, omdat hij weet wat verwacht kan worden. Toon is bevlogen, zeer loyaal. Een harde werker die in staat is om teams te bouwen en koervast van begin tot eind vol te houden.

Mark van den Broek

directeur / Opleidingspartners

Visie. Als ik aan Toon denk, dan komt als eerste het woord visie bij me op. Toon heeft een duidelijke blik op de toekomst van een organisatie. Hij ziet in de context van de organisatie kansen en weet deze te benutten. Toon pakt uitdagingen aan en doet dit op energieke wijze. Zijn visie is een welkome aanwinst voor een organisatie. Met zijn ruime ervaring zie ik Toon als een krachtdadig bestuurder en directeur in vooral het particuliere en bekostigde onderwijs. Daarnaast toont Toon zich sterk innovatief in bedrijfsprocessen. Bij dit al is Toon gedreven in de samenwerking en is hij zeer aimabel in de omgang.

Jan van Wijk

directeur Avans Hogeschool / Avans hogeschool

Toon Kloet heeft als bestuurder een cruciale rol gespeeld in het verbeterproces van onze school. In 2011 troffen we samen een school aan met een heel mooi eigentijds onderwijsconcept. De bedrijfsmatige processen en de processen van kwaliteitsborging hadden in de voorliggende jaren te weinig aandacht gehad. Dat gebeurt heel vaak bij startende scholen. Toon had alle begrip voor deze situatie. De pioniersfase had prachtige onderwijskundige inzichten opgeleverd. Nu werd het echter tijd om intensief te gaan sturen op voornoemde processen. Ik heb in deze periode aan Toon een geweldige sparringpartner gehad die me met raad en daad heeft bijgestaan in een intensief verbetertraject. Zijn financiële en organisatorische expertise gingen hand in hand met een grote menselijkheid. Het resultaat mocht er zijn. Binnen twee jaar waren de opbrengsten van een bijzonder goed niveau. En het bijzondere onderwijsconcept bleef hierbij fier overeind. Ook de bestuurlijke fusie met de SKVOB heeft hij op een voortreffelijke manier mee vormgegeven. Toon weet hoe er in een team gespeeld moet worden en wat daarbij zijn rol is. Het Orion Lyceum heeft inmiddels haar plek gevonden binnen de Bredase onderwijswereld en maakt deel uit van denktanks en adviesgroepen van het Ministerie van Onderwijs. Hij heeft écht zijn nek uitgestoken. Dat getuigt van lef en inzicht. En daar ben ik hem tot op de dag van vandaag zeer erkentelijk voor.

Rudy Schipperen

Rector / Orion Lyceum

Inzetbaar als: